ความสัมพันธ์ระหว่างหมากรุกและสุขภาพของสมอง

หมากรุก เกมแห่งกลยุทธ์และการวางแผนที่ได้รับความนิยมมายาวนาน ได้รับการยกย่องว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของสมอง นักวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของหมากรุกต่อสมองอย่างกว้างขวาง และพบว่าเกมนี้มีประโยชน์มากมายต่อการทำงานทางปัญญาและสุขภาพโดยรวม